U bevindt zich hier:

Aansprakelijkheid

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefoute bevatten. Vinissimo staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vinissimo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en / of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website en / of in de kaarten. . Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen afnemer en Vinissimo, kan Vinissimo niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Vinissimo in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit:a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken enz. Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Vinissimo, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Vinissimo. Vinissimo kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. Vinissimo behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Voor vragen, opmerkingen, suggesties of voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons:
Vinissimo B.V.
Aan de Bogen 11-B
6118 AS Nieuwstadt
Tel. 046 – 4810788
e-mail: info@vinissimo.nl