U bevindt zich hier:

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Wanneer zich een geschil met afnemer voordoet, zal Vinissimo zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.
2. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.