U bevindt zich hier:

Privacyverklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Vinissimo B.V.., gevestigd te 6118 AS Nieuwstadt, Aan de Bogen 11B, kvk-nummer: 12058639

Vinissimo B.V. respecteert uw privacy. De persoonsgegevens die u ons verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens worden verzameld door Vinissimo B.V.  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor een correcte dienstverlening en uitvoering van een afspraak of overeenkomst waarbij u als klant van Vinissimo betrokken bent.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om goederen bij u af te leveren;
Het afhandelen van uw betaling;
Telefonisch contact met u te kunnen leggen indien dit nodig is voor de dienstverlening;
Het aanmaken van een account op het besloten gedeelte van onze website;
Het informeren over onze dienstverlening en producten;
Het verzenden van een nieuwsbrief;
Het verzenden van informatie over acties en/of reclame.
De persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres.
Toegang tot het besloten gedeelte van de website
De toegang tot deel van de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Als klant van Vinissimo of als gebruiker namens een klant van Vinissimo kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website. U bent zelf verantwoordelijk voor het discreet gebruiken van de gebruikersnaam en wachtwoord en dat de gebruiker bevoegd is deze te gebruiken. Wanneer u misbruik vermoedt door onbevoegdheden stelt u Vinissimo zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte. 

Nieuwsbrief
Wij bieden onze klanten een nieuwsbrief om deze te informeren over nieuws van onze organisatie, over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mailadres. Wij maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van onze nieuwsbrief. Mailchimp  is een email marketing provider. Deze houdt een database bij van mailadressen. Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief van Vinissimo B.V. wordt u toegevoegd aan de database van Mailchimp. De email-beheer en verzendservice van Mailchimp maakt gebruik van zogenaamde web beacons. Deze beacons houden bij wie de emails opent en wanneer. Daarnaast kunnen clicks op links in e-mails worden gemeten.

Opt-out: schrijf u uit door op de unsubscribe link onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Cookie statement
Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@Vinissimo.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Bewaartermijn gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om onze dienstverlening correct te kunnen uitvoeren, hierbij nemen we de wettelijke termijnen in acht.

Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over onze dienstverlening en de privacyverklaring zelf, kunt u een bericht mailen naar: info@Vinissimo.nl.