U bevindt zich hier:

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Vinissimo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
2. Vinissimo garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.